แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2564สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
36020001ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ7113117111191171191151171------1259----1-910-1--9-10---10-100%
36020002บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ41711111011411317191111------869----1-56-1--5-6---6-100%
36020003บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ--141111201141231161161191------1338----1-910-1--9-10---10-100%
36020004บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ515181181191131171251261------1369----1-910-1--9-10---10-100%
36020005บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ414121613161917141------459----1-34-1--3-4---4-100%
36020011บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์โนนกอก7141221321231241221211271------1829----1-1314-1--13-14---14-100%
36020012บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์โนนกอก--141311291251291201281291------2058----1-1011-1--10-11---11-100%
36020013บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์โนนกอก--219131711511117181------628----1-45-1--4-5---5-100%
36020014บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์โนนกอก115151151101611118171------689----1-45-1--4-5---5-100%
36020015บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์โนนกอก112112121113114110116171------969----1-56-1--5-6---6-100%
36020016บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์โนนทอง512121131231121121131211------1039----1-67-1--6-7---7-100%
36020017บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์โนนทอง------611317110116181------606----1-34-1--3-4---4-100%
36020018บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์โนนทอง----115161411114131------347----1-23-1--2-3---3-100%
36020019บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์โนนทอง81615114118111116112113115117113114812----1-1516-1--15-16---16-100%
36020020บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์โนนทอง9131814151817110191------639----1-45-1--4-5---5-100%
36020021บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์โนนทอง215151514151618171------479----1-34-1--3-4---4-100%
36020022บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--33129126140128136138122117125113130711----1-1920-1--19-20---20-100%
36020023บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--81201211171221171141131------1328----1-910-1--9-10---10-100%
36020024บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--1011211011519112151111------848----1-56-1--5-6---6-100%
36020025บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--3112412811612113812413411711518125611----1-1617-1--16-17---17-100%
36020026บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--611311117191815191------688----1-45-1--4-5---5-100%
36020027บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--7112171161111121131121------908----1-56-1--5-6---6-100%
36020028บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--7161517141115141------398----1-23-1--2-3---3-100%
36020029บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--15124117117120127126125126113111122111----1-1516-1--15-16---16-100%
36020030บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--4151718141914171------488----1-34-1--3-4---4-100%
36020031บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--819112113111111111181------838----1-56-1--5-6---6-100%
36020032บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--161201191271221211201191------1648----1-910-1--9-10---10-100%
36020033บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--3141716161618121------428----1-34-1--3-4---4-100%
36020034บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----462471602692722642582------41613----111921-1-1-19-21---21-100%
36020035บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----221271271311281341261------1957----1-910-1--9-10---10-100%
36020036บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----1019115161121131171------827----1-56-1--5-6---6-100%
36020037บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----------3111--11------53----1-12-1--1-2---2-100%
36020039ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง--4151271291291251291321------1808----1-1314-1--13-14---14-100%
36020040บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง--215111115127115111191------958----1-56-1--5-6---6-100%
36020041บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง717141181913115161141------839----1-56-1--5-6---6-100%
36020042เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง618111119117126127121126119121116121712--16161-1617-1---1-16-1-5%
36020043ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--131141191221191251251221------1598----1-910-1--9-10---10-100%
36020044บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน111221111341291261331341261------2269----1-1112-1--11-12---12-100%
36020045บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--4120126122119129117126129122129124311----1-1516-1--15-16---16-100%
36020046บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--21221201221271301301141------1678----1-910-1--9-10---10-100%
36020047บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--151141171151191171141111------1228----1-89-1--8-9---9-100%
36020050สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง31117110191141231311161------1149----1-67-1--6-7---7-100%
36020051บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง317161181211151181111181------1179----1-67-1--6-7---7-100%
36020052บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง11111518121914111121------539----1-34-1--3-4---4-100%
36020053บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง----22119122122129122131130120121123810----1-1516-1--15-16---16-100%
36020054บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง11312181811411317181------649----1-45-1--4-5---5-100%
36020055บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--14110117112117113110161------998----1-56-1--5-6---6-100%
36020056บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--41917114181612116144130133122511----1-2021-1--20-21---21-100%
36020057บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--1411411219110132116181------1158----1-67-1--6-7---7-100%
36020058บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--1517113161151191131121------1008----1-56-1--5-6---6-100%
36020059บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์หนองข่า1211019111111191131131101------989----1-56-1--5-6---6-100%
36020060บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--317112191171919171------738----1-45-1--4-5---5-100%
36020061บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--811116161811414171------648----1-45-1--4-5---5-100%
36020062บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--71717112171121101181------808----1-45-1--4-5---5-100%
36020063บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม----2012016115122126118140145127123910----1-1415-1--14-15---15-100%
36020064บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--21181171121211271271191------1528----1-910-1--9-10---10-100%
36020065บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--14129123131126126135139157141250237113----112224-1-1-22-24---24-100%
36020066บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม9114191161101151121151121------1129----1-67-1--6-7---7-100%
36020067บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--317181918114113161------688----1-45-1--4-5---5-100%
36020068บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--7171101411016112161------628----1-45-1--4-5---5-100%
36020069บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--12161916120114131121------828----1-56-1--5-6---6-100%
36020070บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม----141181151141251161201------1227----1-89-1--8-9---9-100%
36020071บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม514181816131715191------559----1-34-1--3-4---4-100%
36020072ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกวางโจน--251241211141151221271271------1758----1-1011-1--10-11---11-100%
36020073บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกวางโจน713141911111011816181------769----1-45-1--4-5---5-100%
36020074บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกวางโจน--6171161101111813191------708----1-45-1--4-5---5-100%
36020075บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกวางโจน--711011019111171151141------838----1-56-1--5-6---6-100%
36020077คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกวางโจน--10124134134132124134127128120123129011----1-1617-1--16-17---17-100%
36020078บ้านดอนจำปา ภูเขียวกวางโจน--221181131181231241181161------1528----1-910-1--9-10---10-100%
36020079บ้านหนองกุง ภูเขียวกวางโจน--331231281281221291331361------2328----1-1112-1--11-12---12-100%
36020081กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกุดยม--216112171314171101------518----1-34-1--3-4---4-100%
36020082บ้านเรือ ภูเขียวกุดยม--11122151911018191101------848----1-56-1--5-6---6-100%
36020083บ้านโนนสาทร ภูเขียวกุดยม--1011011411111417110161------828----1-56-1--5-6---6-100%
36020084ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกุดยม--3161418161518141------448----1-34-1--3-4---4-100%
36020085บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวโคกสะอาด--41919191131811211811819114112311----1-1415-1--14-15---15-100%
36020086บ้านกุดโคลน ภูเขียวโคกสะอาด--5131515181513161------408----1-23-1--2-3---3-100%
36020087บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวโคกสะอาด--51101811011419114181------788----1-45-1--4-5---5-100%
36020089บ้านกุดแดง ภูเขียวโคกสะอาด----511116181714161------477----1-34-1--3-4---4-100%
36020090บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวโคกสะอาด----3131212121--21------146----1-12-1--1-2---2-100%
36020092บ้านกุดจอก ภูเขียวโคกสะอาด--4121----21--9161------235----1-23-1--2-3---3-100%
36020093บ้านหนองปลา ภูเขียวโคกสะอาด--221251221161291331251181------1908----1-1011-1--10-11---11-100%
36020094บ้านธาตุ ภูเขียวธาตุทอง--19121125121122127120116110113119121311----1-1617-1--16-17---17-100%
36020095บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวธาตุทอง--20126123116128115120122124110114121811----1-1516-1--15-16---16-100%
36020096บ้านฝายพญานาค ภูเขียวธาตุทอง--91141131121151141151151------1078----1-67-1--6-7---7-100%
36020097บ้านตาดรินทอง ภูเขียวธาตุทอง141111141917171916171------849----1-56-1--5-6---6-100%
36020098บ้านหนองคัน ภูเขียวธาตุทอง--201201261291221221211211------1818----1-1011-1--10-11---11-100%
36020099บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวบ้านแก้ง--191151221171151251231161------1528----1-910-1--9-10---10-100%
36020100บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวบ้านแก้ง--171181121141171191161261------1398----1-910-1--9-10---10-100%
36020101บ้านนาหัวแรด ภูเขียวบ้านแก้ง--7111319121616171------418----1-34-1--3-4---4-100%
36020102บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวบ้านแก้ง--41313151615111171------448----1-34-1--3-4---4-100%
36020103บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวบ้านแก้ง--5111141316113181101------608----1-34-1--3-4---4-100%
36020104บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวบ้านแก้ง--12120113171151101121161------1058----1-67-1--6-7---7-100%
36020105บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวบ้านแก้ง--10131419151131111191------748----1-45-1--4-5---5-100%
36020106บ้านหนองแซง ภูเขียวบ้านแก้ง--181161251291271271321201------1948----1-1516-1--15-16---16-100%
36020107บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวบ้านแก้ง--------21--113121------84----1-12-1--1-2---2-100%
36020108บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวบ้านแก้ง--25112116113117191111161911519115211----1-1415-1--14-15---15-100%
36020109บ้านฉนวน ภูเขียวบ้านดอน--1611711811811912112311611217114118111----1-1516-1--15-16---16-100%
36020110บ้านห้างสูง ภูเขียวบ้านดอน--1215191918111113191------768----1-45-1--4-5---5-100%
36020111บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวบ้านดอน8161101917191131101111------839----1-56-1--5-6---6-100%
36020112บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวบ้านดอน--412141--41118121------257----1-23-1--2-3---3-100%
36020113ฉิมพลีมา ภูเขียวบ้านดอน--221131241171161211211101------1448----1-910-1--9-10---10-100%
36020114บ้านดงเมย ภูเขียวบ้านดอน51713114141815110131------599----1-34-1--3-4---4-100%
36020115เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวบ้านเพชร--291221281271301321331341------2358----1-1617-1--16-17---17-100%
36020116เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวบ้านเพชร--61415141--615141------347----1-23-1--2-3---3-100%
36020117บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวบ้านเพชร--215151815110151131------538----1-34-1--3-4---4-100%
36020118บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวบ้านเพชร--8181101811311016151------688----1-45-1--4-5---5-100%
36020119บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวบ้านเพชร--5151213121216141------298----1-23-1--2-3---3-100%
36020120บ้านเมืองคง ภูเขียวบ้านเพชร811211218110171111131111------929----1-56-1--5-6---6-100%
36020121บ้านหนองขาม ภูเขียวบ้านเพชร--4131318171716131------418----1-34-1--3-4---4-100%
36020122บ้านโนนดินแดง ภูเขียวผักปัง215141314161616151------419----1-34-1--3-4---4-100%
36020123บ้านโนนสลวย ภูเขียวผักปัง--3131715111412131------288----1-23-1--2-3---3-100%
36020124บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวผักปัง--1121314141114131------228----1-23-1--2-3---3-100%
36020125ภูมิวิทยา ภูเขียวผักปัง161301672161414241965190519852045------1,20432----135357-1-3-53-57---57-100%
36020126บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวผักปัง--161181191261181241271251------1738----1-910-1--9-10---10-100%
36020127บ้านหว้าทอง ภูเขียวผักปัง--191251151201191131181261------1558----1-910-1--9-10---10-100%
36020128ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวผักปัง--11181121131201261181191------1278----1-910-1--9-10---10-100%
36020129บ้านโนนงาม ภูเขียวผักปัง--513161711011014181------538----1-34-1--3-4---4-100%
36020131บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวผักปัง312141313121517151------349----1-23-1--2-3---3-100%
36020132บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวหนองคอนไทย--21618171313110161------458----1-34-1--3-4---4-100%
36020133บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวหนองคอนไทย--18118119111191191111121------1178----1-67-1--6-7---7-100%
36020134หนองเบนประภากร ภูเขียวหนองคอนไทย--713111518110181121------548----1-34-1--3-4---4-100%
36020135บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวหนองคอนไทย--91101151141221191231171------1298----1-910-1--9-10---10-100%
36020136บ้านมูลกระบือ ภูเขียวหนองคอนไทย--1019111171418111171------678----1-45-1--4-5---5-100%
36020137บ้านสีปลาด ภูเขียวหนองคอนไทย2191511111315111181121------769----1-45-1--4-5---5-100%
36020138บ้านโนนข่า ภูเขียวหนองคอนไทย--31714113161813151------498----1-34-1--3-4---4-100%
36020139บ้านหัวหนอง ภูเขียวหนองคอนไทย--1416181718111151121------718----1-45-1--4-5---5-100%
36020141บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวหนองตูม--101171141141121141131231------1178----1-67-1--6-7---7-100%
36020142หนองเมยสามัคคี ภูเขียวหนองตูม1016181811317181111141------859----1-56-1--5-6---6-100%
36020143บ้านแดงสว่าง ภูเขียวหนองตูม9119119132117121142128140166272284244915----112325-1-1-23-25---25-100%
36020144โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวหนองตูม--111191911411611711011711211818115111----1-1415-1--14-15---15-100%
36020145เนรมิตศึกษา ภูเขียวโอโล611511912019121126116116160253256231715----1-2425-1--24-25---25-100%
36020146บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวโอโล--121181141161141131151181------1208----1-67-1--6-7---7-100%
36020147บ้านหนองแวง ภูเขียวโอโล--221151111141911411011811211414114311----1-1415-1--14-15---15-100%
36020148บ้านห้วยพลวง ภูเขียวโอโล--5171615171417171------488----1-34-1--3-4---4-100%
36020149บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นบ้านเต่า--1817114115111115113111113111110113811----1-1415-1--14-15---15-100%
36020150บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นบ้านเต่า6110181916115111181141------879----1-56-1--5-6---6-100%
36020151บ้านดอนดู่ บ้านแท่นบ้านเต่า--71911318115112181101------828----1-56-1--5-6---6-100%
36020152บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นบ้านเต่า713111151131101111101131------839----1-56-1--5-6---6-100%
36020153บ้านหนองแฝก บ้านแท่นบ้านเต่า3110151418161511151------479----1-34-1--3-4---4-100%
36020154บ้านวังหิน บ้านแท่นบ้านเต่า515151413111313111------309----1-23-1--2-3---3-100%
36020155ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นบ้านเต่า--11128115123126121116119117121112120911----1-1516-1--15-16---16-100%
36020157ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นบ้านแท่น91351361431562532532572532------39514----112123-1-1-21-23---23-100%
36020158บ้านมอญ บ้านแท่นบ้านแท่น--1111519141131131141121------918----1-56-1--5-6---6-100%
36020159หัวนานคร บ้านแท่นบ้านแท่น1018171111715112171231------909----1-56-1--5-6---6-100%
36020160บ้านโนนคูณ บ้านแท่นบ้านแท่น91141161331231221231211241------1859----1-1011-1--10-11---11-100%
36020161บ้านนาดี บ้านแท่นบ้านแท่น--515151611114111161------538----1-34-1--3-4---4-100%
36020162บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นบ้านแท่น--14118171191811319181121717112211----1-1415-1--14-15---15-100%
36020163บ้านหนองบัว บ้านแท่นบ้านแท่น--517161519110181111------618----1-45-1--4-5---5-100%
36020164บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นบ้านแท่น--14120118115191301201171------1438----1-910-1--9-10---10-100%
36020165บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นสระพัง201812011317112115181181------1219----1-910-1--9-10---10-100%
36020166ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นสระพัง1611211011411511512312012017116111117912----1-1617-1--16-17---17-100%
36020167บ้านถนนกลาง บ้านแท่นสระพัง3131913171716181101------569----1-34-1--3-4---4-100%
36020168บ้านนายม บ้านแท่นสระพัง121131101111131141131191161------1219----1-910-1--9-10---10-100%
36020169บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นสามสวน819121412161314141------429----1-34-1--3-4---4-100%
36020170บ้านหินลาด บ้านแท่นสามสวน--417171711011214151------568----1-34-1--3-4---4-100%
36020171โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นสามสวน--1151114121312121------208----1-12-1--1-2---2-100%
36020172บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นสามสวน--51419131716113191--01416610----1-45-1--4-5---5-100%
36020173บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นสามสวน6121317161--313121------328----1-23-1--2-3---3-100%
36020174สามสวนวิทยา บ้านแท่นสามสวน--25126138145137126126134117112120130611----1-2122-1--21-22---22-100%
36020175บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นสามสวน--23115118124119127116121135127110123511----1-1516-1--15-16---16-100%
36020176บ้านหนองคู บ้านแท่นหนองคู--21119125114127121123119123113117122211----1-1516-1--15-16---16-100%
36020177บ้านหนองเรือ บ้านแท่นหนองคู--141121211111311211211201------1518----1-910-1--9-10---10-100%
36020178หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นหนองคู41417171151614110171------649----1-45-1--4-5---5-100%
36020179บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นหนองคู81719112112110110141101------829----1-56-1--5-6---6-100%
36020180บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นหนองคู------------21--61------82----1-12-1--1-2---2-100%
36020181บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นหนองคู31311171311141--131------358----1-23-1--2-3---3-100%
36020182บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อเก่าย่าดี--518114181141131171251------1048----1-67-1--6-7---7-100%
36020183บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อเก่าย่าดี3110151618191617181------629----1-45-1--4-5---5-100%
36020184บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อเก่าย่าดี--13112119121118114116118129112121119311----1-1516-1--15-16---16-100%
36020185บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อโคกกุง5171414161--615151------428----1-34-1--3-4---4-100%
36020186บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อโคกกุง1318114115181712119113112119115115412----1-1516-1--15-16---16-100%
36020188บ้านโคกกุง แก้งคร้อโคกกุง--18125121136119118120129130119133126811----1-1718-1--17-18---18-100%
36020189บ้านตลุกหิน แก้งคร้อโคกกุง516171816141101151121------739----1-45-1--4-5---5-100%
36020190บ้านหนองแวง แก้งคร้อโคกกุง319111181131411111211411518118112612----1-1415-1--14-15---15-100%
36020191บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อโคกกุง317151114141519151------439----1-34-1--3-4---4-100%
36020192ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อช่องสามหมอ17140222140146163275275273211541503150486625----125154-1-2-51-54---54-100%
36020193ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อช่องสามหมอ311783913116317951785164419151725------1,20034----135761-1-3-57-61---61-100%
36020194บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อช่องสามหมอ--121181711318191111121------908----1-56-1--5-6---6-100%
36020195บ้านหนองไฮ แก้งคร้อช่องสามหมอ--71214171717110161------508----1-34-1--3-4---4-100%
36020196บ้านสระแต้ แก้งคร้อหนองไผ่614151114131317151------389----1-23-1--2-3---3-100%
36020198บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน8161414151714110161------549----1-34-1--3-4---4-100%
36020199บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน231221181231221301241181301------2109----1-1213-1--12-13---13-100%
36020200บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน19120120128125130122131134132135134133012----1-2526-1--25-26---26-100%
36020201บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน111171212121812151------309----1-23-1--2-3---3-100%
36020202บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน--3161--1121315161------267----1-23-1--2-3---3-100%
36020203บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อนาหนองทุ่ม2171711213171913161------569----1-34-1--3-4---4-100%
36020204บ้านโคกล่าม แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--11216141816151131------458----1-34-1--3-4---4-100%
36020205บ้านโคกงาม แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--41313141918110161------478----1-34-1--3-4---4-100%
36020206บ้านดงพอง แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--3121414141312141------268----1-23-1--2-3---3-100%
36020207บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อนาหนองทุ่ม261181301311231341321331301------2579----1-1617-1--16-17---17-100%
36020208บ้านนาแก แก้งคร้อนาหนองทุ่ม101221141291331191341401401------2419----1-1516-1--15-16---16-100%
36020209บ้านหนองรวก แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--911215112131111131141------798----1-45-1--4-5---5-100%
36020210บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อนาหนองทุ่ม181141151151151111241181251------1559----1-1011-1--10-11---11-100%
36020211บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อบ้านแก้ง--5113113110191111161131------908----1-56-1--5-6---6-100%
36020212หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อบ้านแก้ง--91611111419112112181------818----1-56-1--5-6---6-100%
36020213กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อบ้านแก้ง--11--112131113131------147----1-12-1--1-2---2-100%
36020214บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อบ้านแก้ง615151413191716191------549----1-34-1--3-4---4-100%
36020215บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อบ้านแก้ง--71518191711115191------618----1-45-1--4-5---5-100%
36020216บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อบ้านแก้ง--71201231191221251241211------1618----1-910-1--9-10---10-100%
36020217บ้านหนองขาม แก้งคร้อหนองขาม------217181313171------306----1-23-1--2-3---3-100%
36020219บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อหนองขาม114161614191919181------569----1-34-1--3-4---4-100%
36020220บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อหนองขาม------619114111151121713191769----1-45-1--4-5---5-100%
36020221บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อหนองขาม314121316151314161------369----1-23-1--2-3---3-100%
36020222บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อหนองไผ่31121181151191111131111161121617114312----1-1516-1--15-16---16-100%
36020223บ้านหนองสามขา แก้งคร้อหนองไผ่413151613131512161------379----1-23-1--2-3---3-100%
36020224บ้านโปร่ง แก้งคร้อหนองไผ่119151615191314121------449----1-34-1--3-4---4-100%
36020225บ้านโนนคูณ แก้งคร้อหนองไผ่1151--112141212121------198----1-12-1--1-2---2-100%
36020226บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อหนองไผ่--111711111019116171141------858----1-56-1--5-6---6-100%
36020227บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อหนองสังข์--81131141101181151281181------1248----1-89-1--8-9---9-100%
36020228หนองพอกกองศรี แก้งคร้อหนองสังข์--8112111161141161171191------1038----1-67-1--6-7---7-100%
36020229หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อหนองสังข์--121101161101321131181171------1288----1-910-1--9-10---10-100%
36020230หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อหนองสังข์--91514110113161131101------708----1-45-1--4-5---5-100%
36020231โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อหนองสังข์--61615151812111181------518----1-34-1--3-4---4-100%
36020232บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อหนองสังข์--91816161816191111------638----1-45-1--4-5---5-100%
36020233บ้านก่าน แก้งคร้อหนองสังข์--161221141191161131141271------1418----1-910-1--9-10---10-100%
36020234บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อหนองสังข์--71914191111819191------668----1-45-1--4-5---5-100%
36020235โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อหลุบคา11113121512151--11------208----1-12-1--1-2---2-100%
36020236บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อหลุบคา5121--511131113131------238----1-23-1--2-3---3-100%
36020237บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อหลุบคา411211111911611011611011411611419115112----1-1516-1--15-16---16-100%
36020238บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อหลุบคา--61618191511017171------588----1-34-1--3-4---4-100%
36020239บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อหลุบคา413111316181814171------449----1-34-1--3-4---4-100%
36020240บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อหลุบคา--121111111101101221161281------1208----1-67-1--6-7---7-100%
36020241บ้านหลุบคา แก้งคร้อหลุบคา--21415171617161919191717111----1-45-1--4-5---5-100%
36020242บ้านคอนสาร คอนสารคอนสาร714113119118115127116127122119117120412----1-1819-1--18-19---19-100%
36020243บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารคอนสาร5111113181611111013191------769----1-45-1--4-5---5-100%
36020245บ้านคลองบอน คอนสารคอนสาร--101819181516191101------658----1-45-1--4-5---5-100%
36020247บ้านดงกลาง คอนสารดงกลาง--8113112191811418113141814110111----1-67-1--6-7---7-100%
36020248บ้านดงใต้ คอนสารดงกลาง--1011111311111019111181------838----1-56-1--5-6---6-100%
36020249บ้านหนองตากล้า คอนสารดงกลาง--1111016112111114110161------808----1-45-1--4-5---5-100%
36020250บ้านกุดแคน คอนสารดงกลาง--4131716141313111------318----1-23-1--2-3---3-100%
36020251บ้านท่าศาลา คอนสารดงกลาง--71911011614110112171------758----1-45-1--4-5---5-100%
36020252บ้านโคกนกทา คอนสารดงกลาง--11141418131913161------488----1-34-1--3-4---4-100%
36020254บ้านดงบัง คอนสารดงบัง8171412121513151511012211218512----1-56-1--5-6---6-100%
36020255บ้านม่วง คอนสารดงบัง4118181161121221191101171------1269----1-910-1--9-10---10-100%
36020256บ้านนาบัว คอนสารดงบัง71817171111216111171------669----1-45-1--4-5---5-100%
36020257บ้านหินรอยเมย คอนสารดงบัง1121718171311019151------529----1-34-1--3-4---4-100%
36020258บ้านนาเกาะ คอนสารทุ่งนาเลา1515112181181101141191141------1159----1-67-1--6-7---7-100%
36020259บ้านน้ำอุ่น คอนสารทุ่งนาเลา--5171916181717161------558----1-34-1--3-4---4-100%
36020260บ้านนาวงเดือน คอนสารทุ่งนาเลา91211171191231191311361271------2029----1-1213-1--12-13---13-100%
36020261บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารทุ่งนาเลา151191141111151101191131191------1359----1-910-1--9-10---10-100%
36020262บ้านโนนหัวนา คอนสารทุ่งนาเลา1414131618141919181------659----1-45-1--4-5---5-100%
36020263บ้านทุ่งพระ คอนสารทุ่งพระ--6171517151118151181131618111----1-56-1--5-6---6-100%
36020264บ้านห้วยแก้ว คอนสารทุ่งพระ81611117110191919141------739----1-45-1--4-5---5-100%
36020265บ้านห้วยไห คอนสารทุ่งพระ--3141615151917151------448----1-34-1--3-4---4-100%
36020266บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารทุ่งพระ516181217141514121------439----1-34-1--3-4---4-100%
36020267บ้านห้วยทรายทอง คอนสารทุ่งพระ--8121313141814151------378----1-23-1--2-3---3-100%
36020268องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารทุ่งพระ--6151214141414151------348----1-23-1--2-3---3-100%
36020269บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารทุ่งลุยลาย--25132128131138131131132128122133133111----1-2223-1--22-23---23-100%
36020270บ้านน้ำทิพย์ คอนสารทุ่งลุยลาย4161716131611015141------519----1-34-1--3-4---4-100%
36020272บ้านหนองเชียงรอด คอนสารทุ่งลุยลาย--121181101201281161151241------1438----1-910-1--9-10---10-100%
36020273บ้านโนนโจด คอนสารโนนคูณ--518110110191816191------658----1-45-1--4-5---5-100%
36020274บ้านโนนสง่า คอนสารโนนคูณ--8181161151141191171121------1098----1-67-1--6-7---7-100%
36020275บ้านโนนคูณ คอนสารโนนคูณ--101101231181171191141171------1288----1-910-1--9-10---10-100%
36020276บ้านโสกมะตูม คอนสารโนนคูณ--1111411319121113114161------1018----1-67-1--6-7---7-100%
36020277บ้านโจดกลาง คอนสารโนนคูณ41121616111113161151101------839----1-56-1--5-6---6-100%
36020278บ้านดอนอุดม คอนสารห้วยยาง--11116114110119120113171------1108----1-67-1--6-7---7-100%
36020279ชุมชนห้วยยาง คอนสารห้วยยาง19125128118122136125131130120123115129212----1-1819-1--18-19---19-100%
36020280บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารห้วยยาง--2512211412312614813114118117117127211----1-2122-1--21-22---22-100%
36020281บ้านโนนเพิ่ม คอนสารห้วยยาง17113118114110181161171151------1289----1-910-1--9-10---10-100%
36020282บ้านป่าว่าน คอนสารห้วยยาง161251221221201221191261311------2039----1-1112-1--11-12---12-100%
36020283บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารห้วยยาง----3121314141----------165----1-12-1--1-2---2-100%
36020284บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารห้วยยาง--818171111131101121121------818----1-56-1--5-6---6-100%
333 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version 2020.07