ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนไก่เถื่อน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201111005511036100551
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนไก่เถื่อน
ชื่อ (อังกฤษ)donkaitaen
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนไก่เถื่อน
ตำบลบ้านดอน
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
918543448
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.31466234
Longitude
102.3040685
Tabe 3
Tab 5