ข้อมูลสถานศึกษา
เพชรราษฎร์สามัคคี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201161005431036100543
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เพชรราษฎร์สามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Phetratsamukkee
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านเพชรเหนือ
ตำบลบ้านเพชร
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44878155PRO1MAN_12 @ hotmaildata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100543
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.33804431
Longitude
102.2778547
Tabe 3
Tab 5