ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเมืองคง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201201005461036100546
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมืองคง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Muengkong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านเมืองคง
ตำบลบ้านเพชร
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Muengkong@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.35551095
Longitude
102.2852676
Tabe 3
Tab 5