ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนดินแดง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201221005161036100516
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนดินแดง
ชื่อ (อังกฤษ)nondindang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนดินแดง
ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870485nondindang.chaiyaphum.n
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.34338163
Longitude
102.1198871
Tabe 3
Tab 5