ข้อมูลสถานศึกษา
ภูมิวิทยา
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201251005111036100511
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ภูมิวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)phumwittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านผักปัง
ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44102766phumwittaya@gmail.co
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.3691654
Longitude
102.1349251
Tabe 3
Tab 5