ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหว้าทอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201271005151036100515
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหว้าทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banwatong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
www.banwatong.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.33763248
Longitude
102.1386158
Tabe 3
Tab 5