ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201281005201036100520
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
ชื่อ (อังกฤษ)Chomchonbannongsiangsa
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองเซียงซา
ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongsar.school@gmail
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.39944785
Longitude
102.1317816
Tabe 3
Tab 5