ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัวพรม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201331005271036100527
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวพรม
ชื่อ (อังกฤษ)bannongbuaprom
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบัวพรม
ตำบลหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.41476739
Longitude
102.1622154
Tabe 3
Tab 5