ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสีปลาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201371005831036100583
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสีปลาด
ชื่อ (อังกฤษ)bansipalad
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านสีปลาด
ตำบลหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44822900sipalad.sch@gmail.co
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.46370227
Longitude
102.2032776
Tabe 3
Tab 5