ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแดงสว่าง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201431005211036100521
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแดงสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)Bandangsawang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านจำปาทอง
ตำบลหนองตูม
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44100100dangsawang@hotmail.c
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.37231533
Longitude
102.1035433
Tabe 3
Tab 5