ข้อมูลสถานศึกษา
เนรมิตศึกษา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201451005551036100555
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เนรมิตศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)Neramitsuksa
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนตุ่น
ตำบลโอโล
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44862756neramit2553@hotmail.www.neramit.net
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.37654187
Longitude
102.168042
Tabe 3
Tab 5