ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยพลวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201481005611036100561
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยพลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaypluang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยพลวง
ตำบลโอโล
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
885914739
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.33457466
Longitude
102.1777868
Tabe 3
Tab 5