ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนแท่นประจัน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201571004781036100478
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนแท่นประจัน
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonthaenprajan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านแท่น
ตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44887130
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.40651343
Longitude
102.3480052
Tabe 3
Tab 5