ข้อมูลสถานศึกษา
หัวนานคร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201591004801036100480
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หัวนานคร
ชื่อ (อังกฤษ)Huananakhorn
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวนานคร
ตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44109309https://forms.gle/geNRQxfyoZ9e9byL9
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.42809015
Longitude
102.361556
Tabe 3
Tab 5