ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนคูณ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201601004811036100481
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonkoon
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนคูณ
ตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44101275bandidos1412@gmail.c
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.40589076
Longitude
102.3280656
Tabe 3
Tab 5