ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองผักหลอด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201621004831036100483
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผักหลอด
ชื่อ (อังกฤษ)bannongphuklord
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองผักหลอด
ตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44886346watkra0103@obecmail.http://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1036100483
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.38208541
Longitude
102.3153048
Tabe 3
Tab 5