ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201631004841036100484
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbua
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองบัว
ตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44886352Bannongbua.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.41097495
Longitude
102.362237
Tabe 3
Tab 5