ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสะเดาหนองไผ่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201651004941036100494
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะเดาหนองไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Sadaonongphai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองไผ่
ตำบลสระพัง
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870545
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.38467083
Longitude
102.4135078
Tabe 3
Tab 5