ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหินลาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201701004871036100487
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินลาด
ชื่อ (อังกฤษ)Banhinlard
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหินลาด
ตำบลสามสวน
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870416
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4312588
Longitude
102.3118226
Tabe 3
Tab 5