ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโจดโนนข่า
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201751004861036100486
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโจดโนนข่า
ชื่อ (อังกฤษ)BANJODNONKHA
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนข่า
ตำบลสามสวน
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44865119jodnonkha@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.44406252
Longitude
102.2545605
Tabe 3
Tab 5