ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนเค็ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201791005071036100507
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนเค็ง
ชื่อ (อังกฤษ)?BANDONKENG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนเค็ง
ตำบลหนองคู
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
897160636
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.29333638
Longitude
102.367483
Tabe 3
Tab 5