ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองพีพ่วน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201821004331036100433
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองพีพ่วน
ชื่อ (อังกฤษ)nongpeepoawn
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองพีพ่วน
ตำบลเก่าย่าดี
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870237pechtmuang@hotmail.c
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.09053282
Longitude
102.0852667
Tabe 3
Tab 5