ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตลุกหิน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201891004091036100409
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตลุกหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Talukhin school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านตลุกหิน
ตำบลโคกกุง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
95417416
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.09458685
Longitude
102.1298825
Tabe 3
Tab 5