ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโปร่งสังข์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201911004111036100411
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโปร่งสังข์
ชื่อ (อังกฤษ)banprongsung school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโปร่งสังข์
ตำบลโคกกุง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44109110http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1036100411
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.10934908
Longitude
102.1828187
Tabe 3
Tab 5