ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201921003761036100376
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbankaengkronongphai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านแก้งอรุณ
ตำบลช่องสามหมอ
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44882743junmahong_123@hotmaiwww.school.obec.go.th/cknp/?
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.11513154
Longitude
102.2551632
Tabe 3
Tab 5