ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยางคำวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201981004321036100432
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางคำวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANYANGKAMWITTAYA
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านยางคำ
ตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870193Yangkumwit@hotmail.cYangkumwittaya.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.10880443
Longitude
102.1008796
Tabe 3
Tab 5