ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202001004291036100429
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kut Ngong Dong Sawan School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดโง้ง
ตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
kgdongsawan@gmail.cohttp://www.kdw.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.15520835
Longitude
102.0936636
Tabe 3
Tab 5