ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าทางเกวียน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202011004301036100430
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าทางเกวียน
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านท่าทางเกวียน
ตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870154
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.17801643
Longitude
102.0964622
Tabe 3
Tab 5