ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดงพอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202061004071036100407
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงพอง
ชื่อ (อังกฤษ)BANDONGPONG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านดงพอง
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
986365868
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.02151974
Longitude
102.1572346
Tabe 3
Tab 5