ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองไผ่ล้อม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202101004031036100403
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไผ่ล้อม
ชื่อ (อังกฤษ)NONGPHAILOM
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองไผ่ล้อม
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0nongphailom1@hotmailWWW.nongphailom.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.0275521
Longitude
102.1483254
Tabe 3
Tab 5