ข้อมูลสถานศึกษา
กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202131003971036100397
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)kudkaonoibumrungwit
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดเก่าน้อย
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870101
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.16334888
Longitude
102.3136418
Tabe 3
Tab 5