ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนงิ้วงาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202201004181036100418
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนงิ้วงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonngiwngam
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านงิ้วงาม
ตำบลหนองขาม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44822796mtts0887090662@gmail
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.16788035
Longitude
102.1635941
Tabe 3
Tab 5