ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนคูณ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202251003831036100383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)bannonkun
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนคูณ
ตำบลหนองไผ่
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44109131ngamsakul@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.14172183
Longitude
102.2536008
Tabe 3
Tab 5