ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองสังข์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202271004201036100420
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสังข์
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGSUNGSCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองสังข์
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
448231731036100420@pracharatwww.gg.gg/ns-cpm2
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.26662821
Longitude
102.3559835
Tabe 3
Tab 5