ข้อมูลสถานศึกษา
หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202291004221036100422
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
ชื่อ (อังกฤษ)nongsalapachadnontoon
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองศาลา
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
061 932 6569Nongsalapachadnontoo
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.24324772
Longitude
102.2985002
Tabe 3
Tab 5