ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเลิงทุ่ม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202381003861036100386
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเลิงทุ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Leongtoom
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านเลิงทุ่ม
ตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.21108222
Longitude
102.2610007
Tabe 3
Tab 5