ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกไพรวัน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202391003871036100387
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกไพรวัน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokpaiwan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโคกไพรวัน
ตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870387toy5422@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.19150677
Longitude
102.2777091
Tabe 3
Tab 5