ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคอนสาร
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202421005881036100588
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอนสาร
ชื่อ (อังกฤษ)BanKhansan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านคอนสาร
ตำบลคอนสาร
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44876700
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.61484994
Longitude
101.9207239
Tabe 3
Tab 5