ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคลองบอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202451005911036100591
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองบอน
ชื่อ (อังกฤษ)Banklongbon
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านคลองบอน
ตำบลคอนสาร
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44876447
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.61219845
Longitude
101.9176657
Tabe 3
Tab 5