ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองตากล้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202491006291036100629
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตากล้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongtarkar
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองตากล้า
ตำบลดงกลาง
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870349
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.53089842
Longitude
102.0004606
Tabe 3
Tab 5