ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าศาลา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202511006201036100620
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าศาลา
ชื่อ (อังกฤษ)Thasala
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าศาลา
ตำบลดงกลาง
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870156
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.52645605
Longitude
101.960221
Tabe 3
Tab 5