ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202551005931036100593
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)BANMUANG SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านม่วง
ตำบลดงบัง
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
http://school.obec.go.th/bmuang
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5996569
Longitude
101.9555344
Tabe 3
Tab 5