ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำอุ่น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202591005991036100599
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำอุ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Num-Un
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านน้ำอุ่น
ตำบลทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870173http://data.bopp-obec.info/emis/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5788171
Longitude
101.863921
Tabe 3
Tab 5