ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
360202591005991036100599 บ้านน้ำอุ่น 9บ้านน้ำอุ่นทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44870173http://data.bopp-obec.info/emis/
360202581005981036100598 บ้านนาเกาะ 7บ้านบ้านนาเกาะทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44876693Tontong_100tm@hotmai
360202571006181036100618 บ้านหินรอยเมย 8บ้านหินรอยเมยดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 44109182
360202561005961036100596 บ้านนาบัว 9บ้านนาบัวดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 44822948
360202551005931036100593 บ้านม่วง 4บ้านบ้านม่วงดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง http://school.obec.go.th/bmuang
360202521006231036100623 บ้านโคกนกทา 1บ้านโคกนกทาดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870352
360202541005921036100592 บ้านดงบัง 2บ้านดงบังเหนือดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 810750677lalaval_nang@hotmaillalaval
360202511006201036100620 บ้านท่าศาลา 9บ้านท่าศาลาดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870156
360202501006301036100630 บ้านกุดแคน 2บ้านกุดแคนดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 093-3833225
360202491006291036100629 บ้านหนองตากล้า 8บ้านหนองตากล้าดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870349
360202481006271036100627 บ้านดงใต้ 6บ้านดงใต้ดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870350
360202471006261036100626 บ้านดงกลาง 4บ้านนาผักเสี้ยนดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870351dongklang4@gmail.comwww.facebook.com/DongklangSchool
360202451005911036100591 บ้านคลองบอน 5บ้านคลองบอนคอนสารคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 44876447
360202431005891036100589 บ้านน้ำพุปางวัว 8บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 653924989
360202421005881036100588 บ้านคอนสาร 2บ้านบ้านคอนสารคอนสารคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 44876700
360202411003841036100384 บ้านหลุบคา 1บ้านหลุบคาหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44822807
360202401003881036100388 บ้านโสกหว้าโนนหอม 7" บ้านโนนดินหอม"""หลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44870390Sokwa1234@hotmail.co.th
360202391003871036100387 บ้านโคกไพรวัน 2บ้านบ้านโคกไพรวันหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44870387toy5422@gmail.com
360202381003861036100386 บ้านเลิงทุ่ม 3บ้านบ้านเลิงทุ่มหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา
360202371003851036100385 บ้านภูดินหินกอง 5บ้านภูดินหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44870388Phumchat2515@hotmail
360202361003901036100390 บ้านเหล่ากาดย่า 9บ้านเหล่ากาดย่าหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44870391peeoy@hotmail.co.th
360202351003891036100389 โนนศิลาเหล่าเกษตร 4" บ้านเหล่าเกษตร"""หลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44870386nonsila2550@thaimail.com
360202341004271036100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 12บ้านบ้านหนองปลามันหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44870234action2554@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1036100427&page=history
360202331004261036100426 บ้านก่าน 3บ้านบ้านก่านหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44870553bestbankan@gmail.com
360202321004251036100425 บ้านหนองหญ้าปล้อง 6บ้านบ้านหนองหญ้าปล้องหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44109138wala1977@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100425
360202311004241036100424 โคกม่วงศึกษา 9บ้านบ้านโคกม่วงหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 44109134
360202301004231036100423 หนองแต้วรวิทย์ 5บ้านบ้านหนองแต้หนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ nongtaeworrawit_scho
360202291004221036100422 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 8บ้านบ้านหนองศาลาหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 061 932 6569Nongsalapachadnontoo
360202281004211036100421 หนองพอกกองศรี 14บ้านกองศรีหนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 897164589nongpok_np@hotmail.c
360202271004201036100420 บ้านหนองสังข์ 1บ้านหนองสังข์หนองสังข์แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 448231731036100420@pracharatwww.gg.gg/ns-cpm2
360202261003911036100391 บ้านหนองแกหนองโน 11" บ้านหนองโน"""หนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ bannongkaenongno.school@gmail.com
360202251003831036100383 บ้านโนนคูณ 7บ้านบ้านโนนคูณหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44109131ngamsakul@gmail.com
360202241003801036100380 บ้านโปร่ง 2บ้านบ้านโปร่งหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44870187
360202231003791036100379 บ้านหนองสามขา 5บ้านบ้านหนองสามขาหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44870528phongsak26107@gmail.hhttp://school.obec.go.
360202221003991036100399 บ้านซำมูลนาก 9บ้านบ้านสระปทุมหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44052675
360202211004191036100419 บ้านหนองช้างเอก 8บ้านบ้านหนองช้างเอกหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44109129charngeak@Gmail.com
360202201004181036100418 บ้านโนนงิ้วงาม 12บ้านบ้านงิ้วงามหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44822796mtts0887090662@gmail
360202191004171036100417 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 6บ้านบ้านหนองแห้วหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44870357kumpoon2554@hotmail.
360202171004151036100415 บ้านหนองขาม 3บ้านบ้านหนองขามเหนือหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44870380bnkch@se-cd.netwww2.sc-cd.net/bnkch
360202161003941036100394 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 39บ้านบ้านโนนสะอาดบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 871399220?bkobecschool@gmail.www.bankaeng.net/
360202151003931036100393 บ้านโนนสะอาด 11บ้านบ้านโนนสะอาดบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 988241391Nonsaadsch@hotmail.c
360202141003981036100398 บ้านดงขีสะเดาหวาน 6บ้านบ้านดงขีบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง narawansriwicha2511@https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100398
360202121003961036100396 หว้านไพรสามัคคี 8บ้านบ้านห้วยหว้านไพรบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870267
360202131003971036100397 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 2บ้านกุดเก่าน้อยบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870101
360202111003951036100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา 5บ้านบ้านโคกสูงบ้านแก้งแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 4482362036020211@chaiyaphum2
360202101004031036100403 บ้านหนองไผ่ล้อม 6บ้านบ้านหนองไผ่ล้อมนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 0nongphailom1@hotmailWWW.nongphailom.ac.th
360202081004011036100401 บ้านนาแก 10บ้านบ้านนาแกนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44056052nka.kangklo@hotmail.school.obec.go.th/nka
360202091004021036100402 บ้านหนองรวก 2บ้านบ้านหนองรวกนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44883237
360202071004001036100400 บ้านนาหนองทุ่ม 14บ้านบ้านนาหนองทุ่มนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44883178www.nanongthum.com
360202061004071036100407 บ้านดงพอง 5บ้านบ้านดงพองนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 986365868
360202051004061036100406 บ้านโคกงาม 1บ้านบ้านโคกงามนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 885914735kokngam_school@hotma
360202041004051036100405 บ้านโคกล่าม 8บ้านโคกล่ามนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44870124koklampass@thaimail.
360202031004041036100404 บ้านนกเขาทอง 4บ้านบ้านนกเขาทองนาหนองทุ่มแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 44870163
360202021004311036100431 บ้านทุ่งคำหลวง 2บ้านบ้านทุ่งคำหลวงท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44870159
360202011004301036100430 บ้านท่าทางเกวียน 5บ้านบ้านท่าทางเกวียนท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44870154
360202001004291036100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 3บ้านกุดโง้งท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน kgdongsawan@gmail.cohttp://www.kdw.ac.th
360201991004281036100428 บ้านท่ามะไฟหวาน 1บ้านบ้านท่ามะไฟหวานท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44109116tamafaiwan_school@ho
360201981004321036100432 บ้านยางคำวิทยา 4บ้านบ้านยางคำท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 44870193Yangkumwit@hotmail.cYangkumwittaya.blogspot.com
360201961003821036100382 บ้านสระแต้ 5บ้านบ้านสระแต้หนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44870531
360201951003811036100381 บ้านหนองไฮ 3บ้านบ้านหนองไฮช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ
360201941003781036100378 บ้านหนองแสงวิทยา 2บ้านบ้านหนองแสงช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 44882037kongrit975@gmail.com
360201931003771036100377 ศรีแก้งคร้อ 10บ้านบ้านศรีพัฒนาช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 044882911/044882977" ""Srikaengkhro@hotmai"" com"""
360201921003761036100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 9บ้านแก้งอรุณช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 44882743junmahong_123@hotmaiwww.school.obec.go.th/cknp/?
360201911004111036100411 บ้านโปร่งสังข์ 6บ้านโปร่งสังข์โคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 44109110http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1036100411
360201901004101036100410 บ้านหนองแวง 4บ้านบ้านหนองแวงโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง nongwang.cyp2@gmail.
360201891004091036100409 บ้านตลุกหิน 3บ้านบ้านตลุกหินโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 95417416
360201881004081036100408 บ้านโคกกุง 13บ้านบ้านกรุงบูรพาโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 44131093add_kkg@hotmail.com
360201861004131036100413 บ้านเซียมป่าหม้อ 2บ้านบ้านป่าหม้อโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
360201851004121036100412 บ้านหนองม่วงบำรุง 5บ้านบ้านหนองม่วงโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 898640204tanaboonchai@gmail.c
360201841004351036100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล 1บ้านบ้านเก่าย่าดีเก่าย่าดีแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 44822812
360201831004341036100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 4บ้านบ้านด่านเจริญเก่าย่าดีแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 44870146sindybitong@gmail.co
360201821004331036100433 บ้านหนองพีพ่วน 6บ้านบ้านหนองพีพ่วนเก่าย่าดีแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 44870237pechtmuang@hotmail.c
360201811005091036100509 บ้านโนนสะอาด 4บ้านโนนสะอาดหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู nonsaardschool@hotma
360201801005081036100508 บ้านหนองดินดำ 8บ้านหนองดินดำหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 44109319nongdindum999@gmail.
360201791005071036100507 บ้านดอนเค็ง 6บ้านดอนเค็งหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 897160636
360201781005061036100506 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 3บ้านดอนมะเกลือหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 44870544Kroopom26@gmail.com
360201771005051036100505 บ้านหนองเรือ 2บ้านหนองเรือหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 862487614
360201761005011036100501 บ้านหนองคู 1บ้านหนองคูหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู
360201751004861036100486 บ้านโจดโนนข่า 2บ้านบ้านโนนข่าสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44865119jodnonkha@gmail.com
360201741004851036100485 สามสวนวิทยา 14บ้านบ้านสามสวนสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44865109samsuan14@gmail.com
360201731004901036100490 บ้านหลุบค่าย 1บ้านบ้านหลุบค่ายสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน
360201721004891036100489 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 10บ้านบ้านหนองโดนสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44865112dongdon@hotmail.com
360201711004881036100488 โคกสะอาดศึกษา 8บ้านโคกสะอาดสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44870103
360201701004871036100487 บ้านหินลาด 3บ้านบ้านหินลาดสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44870416
360201691004911036100491 บ้านดอนหันนาสวรรค์ 11บ้านนาสวรรค์สามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน
360201681004971036100497 บ้านนายม 8บ้านบ้านนายมสระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 44822766http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100497
360201671004961036100496 บ้านถนนกลาง 7บ้านถนนกลางสระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 973029498
360201661004931036100493 ไตรมิตรพิทยา 4บ้านบ้านนามั่งสระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 448865351036100493@pracharathttps://sites.google.com/pracharath.ac.th/traimitpittaya-school
360201641004921036100492 บ้านข่าเชียงพิน 7บ้านบ้านข่าบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886343
360201651004941036100494 บ้านสะเดาหนองไผ่ 2บ้านบ้านหนองไผ่สระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 44870545
360201631004841036100484 บ้านหนองบัว 6บ้านบ้านหนองบัวบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886352Bannongbua.com
360201621004831036100483 บ้านหนองผักหลอด 12บ้านบ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886346watkra0103@obecmail.http://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1036100483
360201611004821036100482 บ้านนาดี 14บ้านบ้านนาดีศรีสง่าบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886332suchatnadee@hotmail.www.bannadee-s.com
360201601004811036100481 บ้านโนนคูณ 10บ้านโนนคูณบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44101275bandidos1412@gmail.c
360201591004801036100480 หัวนานคร 13บ้านหัวนานครบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44109309https://forms.gle/geNRQxfyoZ9e9byL9
360201581004791036100479 บ้านมอญ 2บ้านบ้านมอญบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886345spchaidee5@gmail.com
360201571004781036100478 ชุมชนแท่นประจัน 3บ้านบ้านแท่นบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44887130
360201551005021036100502 ชัยชุมพลวิทยา 11บ้านแสนสำราญบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44870546
360201541005001036100500 บ้านวังหิน 4บ้านบ้านวังหินบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า Banwanghinschool.wh@banwanghin.ac.th
360201531004991036100499 บ้านหนองแฝก 6บ้านหนองแฝกบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44870236http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1036100499
360201521004981036100498 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 7บ้านดอนขิงแคงบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 885914731dkk2557@gmail.com
360201511005041036100504 บ้านดอนดู่ 5บ้านดอนดู่บ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44870142dondo5@hotmail.co.thhttp://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1036100504
360201501005031036100503 บ้านหินลาดพัฒนา 2บ้านหินลาดบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44053019
360201491005101036100510 บ้านหนองเม็ก 12บ้านบ้านหนองเม็กบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 984837642data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100510
360201481005611036100561 บ้านห้วยพลวง 7บ้านห้วยพลวงโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 885914739
360201461005591036100559 บ้านโนนดินจี่ 12บ้านโนนดินจี่โอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44862815bannondinjee@gmail.c
360201471005601036100560 บ้านหนองแวง 9บ้านหนองแวงโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44870541obecchaiyaphum2062@gsites.google.com/site/bnwschool2062/
360201441005121036100512 โนนเสลาประสาทวิทย์ 12บ้านบ้านโนนทันหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44128556
360201451005551036100555 เนรมิตศึกษา 2บ้านโนนตุ่นโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44862756neramit2553@hotmail.www.neramit.net
360201431005211036100521 บ้านแดงสว่าง 9บ้านบ้านจำปาทองหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44100100dangsawang@hotmail.c
360201421005191036100519 หนองเมยสามัคคี 7บ้านหนองเมยหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44870314http://school.obec.go.t
360201411005181036100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 3บ้านหนองหญ้าข้าวนกหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44822911
360201391005851036100585 บ้านหัวหนอง 7บ้านหัวหนองหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44870402
360201381005841036100584 บ้านโนนข่า 2บ้านโนนข่าหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44870315
360201371005831036100583 บ้านสีปลาด 6บ้านสีปลาดหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44822900sipalad.sch@gmail.co
360201361005821036100582 บ้านมูลกระบือ 14บ้านมูลกระบือหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 626582575data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100582
360201351005811036100581 บ้านหนองคอนไทย 4บ้านหนองคอนไทยหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100581
360201341005801036100580 หนองเบนประภากร 5บ้านหนองเบนหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 44870401
360201331005271036100527 บ้านหนองบัวพรม 11บ้านหนองบัวพรมหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย
360201321005861036100586 บ้านกุดหัวช้าง 12บ้านกุดหัวช้างหนองคอนไทยภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 878760648kudhuachang.school13
360201311005241036100524 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 9บ้านพรมใต้ผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44844154
360201291005221036100522 บ้านโนนงาม 3บ้านโนนงามผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44861010nonngam_school@yahoodata.bopp-obec.info/emis/admin.php
360201281005201036100520 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 16บ้านหนองเซียงซาผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง nongsar.school@gmail
360201271005151036100515 บ้านหว้าทอง 6บ้านหนองหว้าผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง www.banwatong.ac.th
360201261005141036100514 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 14บ้านบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)ผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44861051bankhae.school@gmaildata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100514
360201251005111036100511 ภูมิวิทยา 1บ้านผักปังผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44102766phumwittaya@gmail.co
360201241005251036100525 บ้านหนองสองห้อง 10บ้านหนองสองห้องผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 817094836http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1036100525
360201231005171036100517 บ้านโนนสลวย 11บ้านโนนสลวยผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44870316bannonsaluoy.school@
360201221005161036100516 บ้านโนนดินแดง 7บ้านโนนดินแดงผักปังภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 44870485nondindang.chaiyaphum.n
360201211005481036100548 บ้านหนองขาม 4บ้านหนองขามบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44109388chaisisom@gmail.com
360201201005461036100546 บ้านเมืองคง 2บ้านเมืองคงบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร Muengkong@gmail.com
360201191005491036100549 บ้านกุดขอนแก่น 3บ้านกุดขอนแก่นบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44870109
360201181005451036100545 บ้านโป่งโพธิ์ 5บ้านโป่งโพธิ์บ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44109386pongpho545@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100545
360201171005441036100544 บ้านหนองงูเหลือม 6บ้านหนองงูเหลือมบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44109389Luk2516_@hotmail.com
360201161005431036100543 เพชรราษฎร์สามัคคี 7บ้านเพชรเหนือบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44878155PRO1MAN_12 @ hotmaildata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100543
360201151005421036100542 เพชรราษฎร์บำรุง 8บ้านบ้านเพชรบ้านเพชรภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 44878148somkeatt@gmail.comwww.prbr.in.th/
360201141005541036100554 บ้านดงเมย 5บ้านดงเมยบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 972465921dongmoie2563@gmail.c
360201121005521036100552 บ้านกุดหมากเห็บ 7บ้านกุดหมากเห็บบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44870320
360201131005531036100553 ฉิมพลีมา 3บ้านหนองข่าบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44878144
360201111005511036100551 บ้านดอนไก่เถื่อน 1บ้านดอนไก่เถื่อนบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 918543448
360201101005501036100550 บ้านห้างสูง 4บ้านห้างสูงบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44870318Jirasakwanon@gmail.c
360201091005471036100547 บ้านฉนวน 2บ้านฉนวนบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44870406Chanuanschool@gmail.
360201081005261036100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 18บ้านหนองดินดำบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870542?Nongbindma.2@gmail.
360201071005791036100579 บ้านโป่งดินดำ 8บ้านโป่งดินดำบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870587
360201061005781036100578 บ้านหนองแซง 4บ้านหนองแซงบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44025302http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1036100578
360201051005771036100577 บ้านนาหนองทุ่ม 7บ้านนาหนองทุ่มบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 819665715krunanongthum@yahoo.data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.pdata.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1036100577
360201041005761036100576 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 9บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44109374phromdaeng@gmail.com
360201031005751036100575 บ้านดอนเตาเหล็ก 3บ้านดอนเตาเหล็กบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870408srsomsak4@gmail.com
360201021005741036100574 บ้านโนนหินแร่ 5บ้านโนนหินแร่บ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44822916
360201011005731036100573 บ้านนาหัวแรด 11บ้านนาหัวแรดบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870321
360201001005721036100572 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 13บ้านลาดบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44822919
360200991005711036100571 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 16บ้านศิลาทองบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44128060BK_phukhieo@hotmail.
360200981005351036100535 บ้านหนองคัน 8บ้านหนองบัวคำธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 044130442-3nongkhan.sc@gmail.conkfc at yahoo.com
360200971005411036100541 บ้านตาดรินทอง 6บ้านตาดรินทองธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 655304518btrt.cc.si@gmail.com
360200961005391036100539 บ้านฝายพญานาค 4บ้านฝายพญานาคธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44100220raksainam@gmail.com
360200951005381036100538 บ้านหนองกุงใหม่ 3บ้านหนองกุงใหม่ธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44870543nongkungmaischool@gm
360200941005361036100536 บ้านธาตุ 1บ้านธาตุธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44822913
360200931005701036100570 บ้านหนองปลา 5บ้านหนองปลา.โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 945300660rr_nongpla@hotmail.c
360200921005691036100569 บ้านกุดจอก 14บ้านเทวาสถิตย์โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870480
360200901005671036100567 บ้านโนนสาวเอ้ 9บ้านโนนสาวเอ้โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870482
360200891005661036100566 บ้านกุดแดง 3บ้านกุดแดงโคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870481
360200871005641036100564 บ้านหนองไรไก่ 12บ้านหนองไรไก่โคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 813690136nayhou@hotmail.comhttp://nongraikai.chaiy
360200861005631036100563 บ้านกุดโคลน 7บ้านกุดโคลนโคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44870409
360200851005621036100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 1บ้านโคกสะอาดโคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44881204bpd0513.msc@gmail.cowww.banphudin.com
360200841005871036100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี 1บ้านม่วงกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 44870410
360200831005581036100558 บ้านโนนสาทร 5บ้านโนนสาทรกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 44109367data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100558
360200821005571036100557 บ้านเรือ 9บ้านเรือกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม
360200811005561036100556 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 3บ้านกุดยมกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 44822768
360200791005371036100537 บ้านหนองกุง 14บ้านหนองกุงกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870412www.bannongkung.com
360200781005341036100534 บ้านดอนจำปา 17บ้านดอนจำปากวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870412www.school.obec.go.th/d
360200771005331036100533 คุรุราษฎร์วิทยา 3บ้านหนองคร้อกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870324sakol.m@obec.go.thhttp://school.obec.go.t
360200751005311036100531 บ้านกวางโจนโนนทอง 4บ้านหนองปอแดงกวางโจนภูเขียวชัยภูมิกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 102.255227644109361kwangjonnonthong@gmail.com
360200741005301036100530 บ้านหนองปอแดง 7บ้านหนองปอแดงกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 08-7962-2786prodang2561@gmail.coschool.obec.go.th/nongpodang
360200731005291036100529 บ้านสวนอ้อย 9บ้านสวนอ้อยกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870276
360200721005281036100528 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1บ้านบัวพักเกวียนกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน
360200711006831036100683 บ้านดอนหัน 7บ้านบ้านดอนหันหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม donhanschool@gmail.c
360200701007011036100701 บ้านสารจอดเก่า 3บ้านสารจอดเก่าหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44822747sanjodkaosc@gmail.co
360200691007001036100700 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 8บ้านสันติสุขหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44860211suntisuk1980@gmail.c
360200681006991036100699 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 11บ้านห้วยหินลับหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 082-8531813sukhnththiphysemaphe
360200671006981036100698 บ้านทิกแล้ง 6บ้านบ้านทิกแล้งหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44893995
360200661006971036100697 บ้านโคกสง่า 9บ้านบ้านโคกสง่าหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 44870125Khoksanga.ksb@gmail.
360200651006961036100696 บ้านวังม่วง 5บ้านบ้านวังม่วงหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม wangmuang.school2@gm
360200641006951036100695 บ้านสารจอด 15บ้านบ้านสารจอดใหม่หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 087-2313703sites.google.com/pracharath.ac.th/bansanjodschool/
360200631006941036100694 บ้านหนองไผ่ 2บ้านบ้านหนองไผ่หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 0samervi1529@gmail.cowww.nongphaikaset.com
360200621006931036100693 บ้านหนองโพนงาม 14บ้านหนองโพนงามหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 895776789
360200611006561036100656 บ้านหนองแดงกุดจิก 5บ้านหนองแดงหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44870228Nongdang2556@hotmail
360200601006551036100655 บ้านห้วยยางดำ 7บ้านบ้านห้วยยางดำหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822993jannaronglove357@gmawww.hyd.ac.th/
360200591006541036100654 บ้านนาสมบูรณ์ 6บ้านนาสมบูรณ์หนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44870169
360200581006531036100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา 9บ้านโนนศิลาหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44870150ning.2534@gmail.comhttp://Takro.box chart.
360200571006491036100649 บ้านฉนวน 10บ้านบ้านฉนวนหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822841chanuan36020057@gmai
360200561006481036100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1บ้านหนองข่าหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822842nongkhawit@hotmail.c
360200551006471036100647 บ้านโจดพิทยาคาร 4บ้านบ้านโจดหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822927banjoad@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1036100647
360200541006691036100669 บ้านพีพวย 8บ้านพีพวยสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100669
360200531006681036100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 5บ้านส้มกบสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง somkobsch2482@gmail.
360200521006391036100639 บ้านหนองคูวิทยาคม 7บ้านบ้านหนองคูสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 44870514nongkuschool.orgfree
360200511006381036100638 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1บ้านบ้านโพธิ์สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 44870518banphoschool107@gmai
360200501006371036100637 สระโพนทอง 4บ้านสระโพนทองสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 44870532
360200471006441036100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 3บ้านบ้านตลาดทรายบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 44870533
360200461006431036100643 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 7บ้านบ้านนาไฮบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน nahaib@hotmail.com
360200451006421036100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 9บ้านบ้านโนนหินลาดบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 44822750http://nonhinlad.chaiya
360200441006411036100641 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 12บ้านบ้านดอนมะค่างบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 44870423bandonsch@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100641
360200431006401036100640 ชุมชนบ้านหัน 5บ้านบ้านหันบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 044-109867scbanhun@hotmail.comhttp://school.obec.go.th/scbanhun
360200421006311036100631 เกษตรศิลปวิทยา 1บ้านบ้านยางบ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 44869108kssw.ac.th
360200411006341036100634 บ้านหนองแต้ 6บ้านบ้านหนองแต้บ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 44870360
360200401006331036100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 8บ้านบ้านท่าขามบ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง
360200391006321036100632 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 12บ้านเมืองเก่าบ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 1036100632@pracharatdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100632
360200371006811036100681 บ้านโนนชาด 11บ้านบ้านโนนชาดบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 894272730
360200361006801036100680 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 12บ้านบ้านห้วยข่าบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 44870361banprom56@gmail.comschool.obec.go.th/banprom
360200351006791036100679 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 2บ้านบ้านหญ้านางบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 44866143
360200341006781036100678 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 9บ้านบ้านเป้าบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 44866115sumranchaischool@gma
360200331006651036100665 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 8บ้านบ้านหามแหบ้านบัวเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 44109863
360200321006521036100652 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1บ้านบ้านบัวบ้านบัวเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 44869557schoolbanbua@thaimaihttps://sites.google.com/pracharath.ac.th/banbuaschool/????
360200311006511036100651 บ้านเขวา 5บ้านบ้านเขวาบ้านบัวเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 44870117
360200301006501036100650 บ้านโนนงิ้ว 6บ้านบ้านโนนงิ้วบ้านบัวเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 44870363
360200291006741036100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 17บ้านหนองแต้พัฒนาบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 903372327
360200281006731036100673 บ้านจมื่น 3บ้านจมื่นบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 852013629bjmschool@gmail.com
360200271006721036100672 บึงมะนาววิทยา 18บ้านบึงมะนาวพัฒนาบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ
360200261006711036100671 บ้านหัวโสก 6บ้านบ้านนาหัวโสกบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ
360200251006701036100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 1บ้านบ้านเดื่อบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 897182538duadonklang@hotmail.
360200241006771036100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 11บ้านบ้านหลักแดนบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 44823220sofa176@pop.co.th
360200231006761036100676 บ้านนาสีดา 12บ้านน้อยพัฒนาบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 44822840
360200221006751036100675 บ้านหนองบัว 15บ้านบ้านหนองบัวบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 44822835https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1036100675/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
360200211006921036100692 บ้านแก้งตาดไซ 7บ้านบ้านแก้งตาดไซโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 44109854kangtatsai@gmail.com
360200201006911036100691 บ้านกลาง 6บ้านกลางโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง
360200191006901036100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 4บ้านบุ่งสิบสี่โนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ?bung14school@hotmaihttp://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
360200181006891036100689 บ้านโนนหนองไฮ 5บ้านโนนหนองไฮโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 441098562554nh@gmail.comnonnonghai.orgfree.com
360200171006881036100688 บ้านโนนทอง 1บ้านบ้านโนนทองโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 44109855
360200161006861036100686 บ้านโนนเขวา 2บ้านบ้านโนนเขวาโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง bannonkhow@hotmail.chttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100686
360200151006671036100667 บุปผาราม 4บ้านบ้านเปือยโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 44870364
360200141006661036100666 บ้านโนนเห็ดไคล 5บ้านโนนเห็ดไคลโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก Nonhedkai@outlook.co
360200131006641036100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 3บ้านบ้านโสกเชือกโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 831265433sokchurk@hotrmail.co
360200121006631036100663 บ้านเมืองกลางวิทยา 9บ้านโนนสุขสันต์โนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก
360200111006621036100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 7บ้านบ้านสระโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 819663387Bansra_h@hotmail.com
360200051006871036100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 7บ้านบ้านโนนตุ่นกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44870443Nimnual Tooms@chaiyo
360200041006851036100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 2บ้านบ้านกุดเลาะกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44823231kudlo@thaimail.comwww.kudlorschool.com
360200031006841036100684 บ้านขามป้อม 6บ้านขามป้อมกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44893996-bankhampom2009@gmai
360200021006361036100636 บ้านระหัด 3บ้านบ้านระหัดกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44870365
360200011006351036100635 ศาลาสามัคคี 4บ้านศาลากุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ bansala54@gmail.comsites.google.com/site/samakee54/
360202601006191036100619 บ้านนาวงเดือน 8บ้านนาวงเดือนทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 091-863-6025prpeerat@gmail.com
360202611006001036100600 บ้านน้ำพุหินลาด 6บ้านน้ำพุหินลาดทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44876544?namphuhinlard@gmail?http://www.namphuhinlard
360202621006061036100606 บ้านโนนหัวนา 5บ้านโนนหัวนาทุ่งนาเลาคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 44876692nonhuana@gmail.com
360202631005971036100597 บ้านทุ่งพระ 9บ้านดงป่าเปือยทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44823336thungpra0322@gmail.chttp://www.chaiyaphum2.
360202641006011036100601 บ้านห้วยแก้ว 1บ้านห้วยแก้วทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44870564
360202651006021036100602 บ้านห้วยไห 7บ้านห้วยไหทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44870565www.huahai.chaiyaphum2.
360202661006031036100603 บ้านท่าเริงรมย์ 4บ้านท่าเริงรมย์ทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44870348www.tharengrom.chaiyaph
360202671006041036100604 บ้านห้วยทรายทอง 10บ้านห้วยทรายทองทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 866665151http //www.huaysaithong
360202681006051036100605 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 8บ้านสวนป่าทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44109190
360202691006071036100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1บ้านทุ่งลุยลายทุ่งลุยลายคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 44129490toongluylaischool@gm
360202701006081036100608 บ้านน้ำทิพย์ 3บ้านน้ำทิพย์ทุ่งลุยลายคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 990368882
360202721006101036100610 บ้านหนองเชียงรอด 5บ้านหนองเชียงรอดใต้ทุ่งลุยลายคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 879544515http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100610
360202731006251036100625 บ้านโนนโจด 2บ้านบ้านโนนโจดโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100625
360202741006281036100628 บ้านโนนสง่า 5บ้านบ้านโนนสง่าโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ bannonsanga@hotmail.data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100628
360202751006211036100621 บ้านโนนคูณ 6บ้านกุดมะนาวโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ KnonKoon.chaiyaphum2.ne
360202761006221036100622 บ้านโสกมะตูม 7บ้านโคกมะตูมโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 812642117
360202771006241036100624 บ้านโจดกลาง 4บ้านโจดกลางโนนคูณคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 43402668
360202781006171036100617 บ้านดอนอุดม 7บ้านดอนอุดมห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 44870550Donudomschool@gmail.https://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
360202791006111036100611 ชุมชนห้วยยาง 6บ้านห้วยยางใหญ่ห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 44129265
360202801006121036100612 บ้านหนองหล่มคลองเตย 16บ้านคลองเตยห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 43402372
360202811006131036100613 บ้านโนนเพิ่ม 1บ้านโนนเพิ่มห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง toomsupa@hotmail.com
360202821006141036100614 บ้านป่าว่าน 12บ้านป่าผึ้งห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 044-109950Pawan_school@hunsa.c
360202831006151036100615 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 14บ้านมอตาเจ๊กห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 44870420pawanschool.net
360202841006161036100616 บ้านปากช่องผาเบียด 11บ้านปากช่องห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 817306530


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ