โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1786013814
อนุบาล 231332663946
อนุบาล 338637175745
ระดับปฐมวัย7777571,534105
ประถมศึกษาปีที่ 140940181048
ประถมศึกษาปีที่ 245937983852
ประถมศึกษาปีที่ 344741285951
ประถมศึกษาปีที่ 447449496850
ประถมศึกษาปีที่ 547641188750
ประถมศึกษาปีที่ 649947397252
ระดับประถมศึกษา2,7642,5705,334303
มัธยมศึกษาปีที่ 157141598653
มัธยมศึกษาปีที่ 26134491,06253
มัธยมศึกษาปีที่ 351944596455
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7031,3093,012161
รวมทั้งสิ้น5,2694,6549,923572


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
360200191006901036100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 81615119314118111116112113184617115113145314812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360200221006751036100675 บ้านหนองบัว บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --332291623261402281361382221190825117113155330714ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360200251006701036100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --31124155228116121138124134116161511718140325611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200291006741036100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --151241392171171201271261251132613126111150322111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200421006311036100631 เกษตรศิลปวิทยา บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 6181111253191171261271211261136621119116156321712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200451006421036100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน --41201242261221191291171261139622129129180324311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200531006681036100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ----221221191221221291221311145620130121171323810ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200561006481036100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า --419113271141816121161626302442332107622517ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200631006941036100694 บ้านหนองไผ่ หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ----201201201611512212611811076451401271112323910ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200651006961036100696 บ้านวังม่วง หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม --1412914322313112612613513911806412572502148637114ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360200771005331036100533 คุรุราษฎร์วิทยา กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน --101241342341341321241341271185620128123171329011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200851005621036100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด --41911329191131811211816969118114141312311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360200941005361036100536 บ้านธาตุ ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง --191211402251211221272201161131713110119142321312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200951005381036100538 บ้านหนองกุงใหม่ ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง --201261462231161281151201221124610124114148321811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360201081005261036100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง --25112137216113117191111161826151919133315211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201091005471036100547 บ้านฉนวน บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน --16117133218118119121123116111567112114133318111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201431005211036100521 บ้านแดงสว่าง หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 911911914733211712114212814011806722662842222644915ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360201441005121036100512 โนนเสลาประสาทวิทย์ หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม --111191302911411611711011718361811218138315111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201451005551036100555 เนรมิตศึกษา โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 61151191403201912112611611611086532602563169731716ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360201471005601036100560 บ้านหนองแวง โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล --221151372111141911411011817661411214130314311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201491005101036100510 บ้านหนองเม็ก บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า --1817125214115111115113111179611113110134313811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201551005021036100502 ชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า --111281392151231261211161191120621117112150320911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360201621004831036100483 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น --14118132271191811319181646711217126312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201661004931036100493 ไตรมิตรพิทยา สระพังบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 16112110138314115115123120120110761617111134317912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201721004891036100489 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน --5141929131716113191476--61411026610ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201741004851036100485 สามสวนวิทยา สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน --2522615133824523722612613422061012117120149330616ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360201751004861036100486 บ้านโจดโนนข่า สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน --231151382181241191271161211125627135110172323511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360201761005011036100501 บ้านหนองคู หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู --211191402251141271211231191129613123117153322211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360201841004351036100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล เก่าย่าดีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี --131121252191211181141161181106612129121162319311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201861004131036100413 บ้านเซียมป่าหม้อ โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 1318114135315181712119113173619112115146315412ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201881004081036100408 บ้านโคกกุง โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง --181251432211362191181201291143719130133182326812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360201901004101036100410 บ้านหนองแวง โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 319111123381131411111211416268115118141312612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201921003761036100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 171402221794402462632753753733372151505115415054151486633ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
360202001004291036100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 1912022015942812523012213113421708352322342101633018ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360202201004181036100418 บ้านโนนงิ้วงาม หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม --------619114111151121576317191193769ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202221003991036100399 บ้านซำมูลนาก หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 31121181333151191111131111161856611217125314312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360202371003851036100385 บ้านภูดินหินกอง หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 411211112731911611011611011418561411619139315112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360202411003841036100384 บ้านหลุบคา หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา --2141625171617161914069191712537111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202421005881036100588 บ้านคอนสาร คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 7141131243191181152272161272122919122117158320415ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360202471006261036100626 บ้านดงกลาง ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง --8113121212191811418113164681414116310111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202541005921036100592 บ้านดงบัง ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 8171411932121513151512262211011214438512ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202631005971036100597 บ้านทุ่งพระ ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ --6171132517151118151316131181613738111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202691006071036100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ทุ่งลุยลายคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย --2513225732823123823113123221911122128133183333117ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360202791006111036100611 ชุมชนห้วยยาง ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 191251281723181221362251311301162723120115158329213ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360202801006121036100612 บ้านหนองหล่มคลองเตย ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง --251221472141232262482312412183111718117142327216ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


333 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version 2020.07